EL SANATLARI DERNEĞİ

Geleneksel değerleri araştıran, koruyan, çağdaş yaklaşımlarla yaşatmaya çalışan, tasarlayan ve tasarladığını sanatsal bakış açısı ile üretebilen, alanında günün koşullarına uyum sağlayan, tüm bu faaliyetleri sürekli ve disiplinli bir yaklaşımla değerlendiren bireyleri bir araya getirmektir.

Estetik bilgi ve becerilerle donatılmış, sanat ve tasarım alanlarının gereksinimlerine uygun buluş ve yaratıcılık gücüne sahip, üretken, nitelikli insanları bir araya getirmektir. Ayrıca alanına hâkim, araştırma yapma becerisi gelişmiş, elde ettiği bilimsel verileri analiz edebilen, geleneksel kültür değerleriyle çağdaş kültürü doğru harmanlayabilen, alanındaki endüstrinin ve pazarın talep ve beklentilerini belirleyerek yeni ve günün ihtiyaçlarına uygun yorumlar ortaya koyabilen bireyleri bir araya getirmektir.